10 CHỦ ĐỀ Talking Point

Tình trạng
Chưa đăng ký
Giá
Closed
Bắt đầu
This course is currently closed

Học để có thêm kiến thức huấn luyện cho các học viên thân yêu nhé. Hãy nhớ một điều nhé các Chủ tịch tương lai: “Học và hiểu thật sâu” nhưng khi dạy cho khách hàng thì hãy: “Dạy nông”